DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI
Teklif projesi
Denizli,   2004

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

DENİZLİ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BİNASI

işveren adı
Denizli Tekstil İhracatçıları Birliği
tasarım
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Enis BEKER (d.e.ü.)
Nazan NOYAN (y.t.ü.)
arsa alanı
2825 m²
inşaat alanı
2340 m²
ana işlev
Yönetim ve Hizmet Binası
taşıyıcı strüktür
B.A. karkas + Çelik
teklif proje teslim tarihi
21 Temmuz 2004 - 8 Eylül 2004
3D çizim:
Enis BEKER

Denizli Tekstil İhracatçıları Birliği Denizli Merkezi'nde yeni satın aldığı 2825 m² arsa üzerinde Birlik Hizmet Binası projelerini hazırlamamız için diğer 5-6 mimar ile birlikte bizi de teklif vermeye davet etti.

Yeterli açıklıkta olmayan ihtiyaç programına göre ilk öneri tasarımımızı hazırladık ve 21. 07.2004 tarihinde sunduk. Bizden İzmir'de bulunan İhracatçılar birliği binasının programını ve büyüklüğünü esas almamızı istediler. Öyle yaptık.

Önerdiğimiz ilk proje yaklaşık 35.00 m x 100.00 m boyutlarındaki ve dar eninden Denizli  Ankara Karayoluna cephesi olan arsanın geometrisi de dikkate alınarak hazırlandı. Birbirine eşit 3 adet 5'er katlı blok ve tek katlı meclis toplantı salonunu eşit aralıklarla parsele yerleştirdik ve bu blokları zemin katta bir holle, katlarda ise cam cepheli koridorlarla birbirlerine bağladık. Bloklar arasındaki boşluklara düşey sirkülasyonları yerleştirdik. İhtiyaç programında yer alan işlevleri bu bloklara dağıttık. Blokların kat planlarının olabildiğince esnek şeklide planlayarak idarenin ihtiyaç belirsizliklerini mümkün olduğunca esnek şekilde sağlamasına olanak yaratmaya çalıştık. Bodrum katın tamamını kapalı otopark, ısıtma merkezi ve diğer teknik bölümlerle sığınak olarak düzenledik.

Binaya zemin katta, 3 bloktan ortada olanın aksından girilmektedir. Giriş özgün bir saçak ve cephe içeriye çekilerek vurgulanmıştır.

Büyük Hol: (605.00 m²) Tüm Bloklar boyunca ve 6.00 m genişliğinde ve 2 kat yüksekliğinde tasarlandı. Bu hol 2 adet asansör gurubu ile 3 bölüme ayrıldı. Bu bölümler, bekleme holü, Meclis Salonu Fuayesi, Giriş ve Danışma Holü olarak düzenlendi. Bu hol aynı zamanda geçici sergileme olanakları da sağlayacaktır.

Meclis Salonu: (273.00 m²) 180 kişilik olarak planlandı. Ayrıca, kürsü üzerinde Meclis Başkanı ve 4 adet yardımcı memurun, 12 kişilik Yönetim Kurulu ve 10 kişilik Basın için yer ayrıldı. Konuşmacı kürsüsü öngörüldü. Meclis Üyeleri oturma yerleri masalı olması tercih edildi. Salon ahşap tonoz çatı olarak tasarlandı. Yüksekliği içindeki ara katta, 3 adet simültane tercüman kabini, projeksiyon odası, tercüman dinlenme odası öngörüldü. Akustik kontrol, seslendirme düzeni, müzik yayını, data projeksiyon sistemi, yerinden konuşma, konuşmaları kontrol vb sistemler düşünüldü.

Öneri projemiz bodrum kat dahil 6680 m² idi.

Birlik Yönetim Kurulu diğer önerilerle birlikte bu öneri projemizi değerlendirdi. Sonuçta projeye yansıttığımız ihtiyaç programının gerçek ihtiyaçlarını aştığı kanısına vararak, projenin 2500-3000 m² olacak şekilde ve tek blokta yeniden etüt edilmesini istedi.

Karşılığını alamadığımız projeleri hazırlamaktan bıkmış olarak bu isteğe bozulduk. Ama hem ilk yaptığımız çalışmanın beğenilmiş olmasının verdiği memnuniyetle hem de büromuzda proje yönünden sakin bir dönem geçirdiğimizden yeniden teklif hazırlamaya karar verdik.

İkinci önerimiz tek blok üzerine geliştirildi. Asal geometrik bir form olan dikdörtgen prizmayı seçtik. 6.00 x 6.00 m akslarla 24.00 x 24.00 m taban alanlı ve 4 katlı bir blokun, 3 kat yüksekliğinde 12.00 x 12.00 m taban alanında ön cephedeki giriş bölümünü bu prizmadan boşalttık. Binanın çatısını yay şeklinde tonoz olarak tasarladık. Bu çatıyı yan cephelerde saçak olarak uzattık ve saçak uçlarını payandalarla binaya bağladık. Bu şekilde Denizli Babadağ mimarisine alegorik bir yaklaşımda bulunmaya çalıştık.

Projemiz (21.09.2004 tarihi itibariyle) İdare tarafından değerlendirildi ve talep ettiğimiz proje bedeli yüksek bulunduğundan, iş başka bir mimara yaptırıldı.