EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI
Teklif Projesi
İzmir, Narlıdere  2010

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

EKOKENT ALTINVADİ KONUTLARI

işveren adı :
İzmir Ticaret Odası & Egemen İnşaat
tasarım
:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. Paris
Burçak PEKİN e.s.a. Paris
Barış Uçar YTÜ
Emir Drahşan  e.s.a Paris
a
rsa alanı :
10842 m²
inşaat alanı :
32800 m²

Konut Sitesi, Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultusuna oturtulan, birbirine paralel 4 bloktan oluşturuldu. Bloklar tüm açılım yönlerinden en fazla şekilde yararlanacak şekilde birbirlerine göre kaydırılarak yerleştirildi.

Kuzey ve Güney de yer alan bloklar, deniz ve dağ manzaralarından yararlanmak için yüksek katlı olarak planlandı.

Blokların Altın Vadi Caddesi tarafındaki kısımları ise, körfez manzarasını yakalamak için tam ters bir hareket yapacak şekilde tasarlandı.

Genel Bölümde de vurgulandığı şekilde imar parseli üzerinde çok yoğun bir yerleşim olacaktır (E=3.02). Bu nedenle, bütün konut birimlerin eşdeğer avantajlara sahip olamayacağı görülmektedir. Buna karşın tüm konutlar için kendine özgü avantajlar yaratılmaya çalışıldı.

Öncelikle güneşin yaz-bahar-kış dönemlerindeki yörüngelerine göre İzmir ikliminde en doğru yönlenme araştırıldı.

Manzara ve dairelerin bakacağı yönler çevre verilerine göre analiz edildi. Bunun için 3 farklı düzlem(kot)de 3 farklı açılım yönü belirlendi: 0.00 – 9.00 m kotlarında zemine yakın ortak alanlar ve daireler için arsanın batısına komşu zeytinlik alanına, 9.00 – 22.00m (7. kat) arasında güney batıdaki yamaç ve dağa, 22.00 – 50.00m arasında kuzey batıdan kuzey doğuya kadar olan alanda, dağ ve İzmir körfezi ve deniz manzarasına

Oluşturulan 4 blok arasında tanımlanan 3 avludan Kuzey ve Güneydekiler 21.00 m genişlikte daha özel ve kendi içinde sakin bir ortam oluştururken, ortadaki 33.00 m genişlikteki avlu açık havuz ve sosyal tesis ile daha çok herkesin kullanımına açıldı.

Tüm avlular, arsanın doğusundan gecen Altın Vadi Caddesine ve zeytinliklere açılacak şekilde düşünüldü. Ayrıca bu sayede Batı yönünden esen İzmir melteminin yaz aylarında serinletici etkisinin bu avlulara ve binaların cephelerine girmesine izin verilecek şekilde düzenleme yapıldı.

Her bir blokta 2 adet çekirdek bulunmaktadır. 1+1 ve bahçe dubleksleri hariç, tüm konut tipleri kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde iki cepheli olarak tasarlandı. Genellikle odalar kuzeydogu tarafa salon ve mutfaklar güneybatı tarafında düşünülse de daire satışı sırasında kullanıcıların isteklerine göre tam tersine de çevrilebilecek şekilde ıslak mekanlar ve teknik şaftları tam ortaya gelecek şekilde planlandı.

Çekirdekler etrafında en az yer kaybedilecek şekilde düzenleme yapıldı, konut girişlerine ulaşmak için koridorlardan kaçınıldı.

Blokların giriş holleri, güney ve kuzeyde en dış taraftan, diğerlerinde orta avludan olacak şekilde planlandı.

Tüm blokların zemin katlarında bahçe dubleksleri bulunuyor. Bu dubleks konutların her birinin 6m derinliğinde 70m2 bahçeleri bulunmaktadır.

Yan avlularda bahçelerin ortasında 1.50m yüksekliğinde tepeciklerin arasından akan bir yürüme ve bloklara ve bahçelere giriş yolları tasarlandı. Tepecikler hem çocukların oyun alanı hem de karşı karşıya gelen bahçeler arasında görsel bir filtre görevi yapmaktadır.

Bina cepheleri kuzey tarafta sakin ve daha çok cam yüzeye sahip. Güney yönde ise cepheler girintilerle ve dışarı çıkan balkonlarla ve güneş kırıcılarla daha hareketli olarak tasarlandı.

Her blok sağdan sola farklı katlarda ve ortada yaratılan alan o kattaki konutların kullanacağı özel bahçesi olarak düzenlendi. Gerekirse buralarda 4+1 konut ya da bahçeye acılan konut sayısını arttırmak için dubleks 3+1 ler düşünülebilir.

Binanın zeminle ilişkisi yine zemin hareketleriyle çözüldü. Arsaya göre yaklaşık 3.00m yüksek olan ltın Vadi Caddesi tarafından avluların içine sokulup çıkan topografik ve yumuşak hareketli bir düzenleme yaptık. Orta avluda yer alan biraz daha büyük ve yüksek tepenin içinde Sosyal Tesis var. Sosyal Tesisin 1. kat hizasında yoldan, açık havuz tarafında 0 kotunda giriş çıkışı bulunuyor.

Zemin kotunda havuzun etrafına da açılan kafeterya + restoran Bulunuyor. Havuz soyunma odaları Havuz kotunda yer alıyor. Spa, Sauna, Hamam vs.. havuz kotunda planlandı.

Birinci katta (yol katı) yine bir cafe restoran + fitness center ve aletli jimnastik salonu tasarlandı. Bu bölümlerin tavanlarına yerleştirilecek sky-lightlardan ışık alınması öngörüldü.

Yine aynı şekilde, yaratılan o topografya içinde kuzeydeki avlunun doğusunda, yolun döndüğü köşede yer alan daha ufak tepenin altına gizli market. Bu şekilde Marketin dışarıya da hizmet vermesi düşünüldü.

En güneydeki avlunun yanındaki tepede ise kreş bulunmaktadır.

Açık havuz, inşaat emsaline dahil edilmemesi için binaların kot aldığı noktadan +1.00 m kotunda tasarlandı. Yüzme havuzun denge deposu ve makine dairesi izdüşümünde ve 1. Bodrumda planlandı.

1. bodrumda ayrıca tüm dubleks konutların altına denk gelen yerlerde o konutlara ait özel 2. bir araç park yeri ve çamaşır-ütü odası, depo, vs şeklinde kullanılacak oldukça geniş bir mekanları öngörüldü.

1. bodrumda araç park yerleri dışında Enerji Merkezi + araç yıkama bölümü; 2. bodrumda ise araç park yerleri dışında Tesisat Merkezi, kullanma suyu ve yangın suyu depoları vs.. (havuzun teknik hacimlerinin altına denk gelen konumda)

Her binanın altında kendi sığınağı bulunmaktadır.

Her iki bodrumda 245 araç park yeri planlandı.