TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ
Teklif Projesi
izmir, mersinli  2009

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

TİRYAKİLER GRUP – MERSİNLİ İŞ MERKEZİ

işveren adı :
Tiryakiler Gurup
tasarım
:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. Paris
Burçak PEKİN e.s.a. Paris
Murat AYDIN (d.e.ü.m.f.)
a
rsa alanı :
7414 m²
inşaat alanı :
19.000 m² (Emsale dahil 11.121 m²)
ana işlev :
Aktivite Merkezi
taşıyıcı strüktür :
B.A. karkas + Çelik Konstrüksiyon
projelendirme tarihi :
Mayıs 2009 – Temmuz 2009
MEVCUT DURUM
 • Arsanın yakın çevresinde yeni işyeri inşaatları başlamış ve sürmektedir.
 • Parsel şekilleri nedeniyle mevcut yapıların fiziki dokuları dar cepheleri sokak ya da cadde üzerinde olacak şekilde oluşmuştur.
 • Çevrede yapılanma Fatih Caddesi Doğu bölümünde 3-4 katlı, Fatih Caddesi Batı Bölümünde ise 4-6 katlı olarak gelişmektedir.
 • İş yaşamının yoğun olduğu yakın çevrede gece yaşamı sönüktür.
 • Arsa konut alanlarında yaşayan nüfusun ulaşılabilirliğine uzaktır.
 • Arsa Fatih Caddesi üzerindeki yeni yapılaşmanın ve kentsel işlevlerin etkisi altındadır.
 • Önemli ulaşım arteri olan Fatih Caddesi ile alt ulaşım arteri olan 615 sokak köşesinde yer aldığından önemli bir konuma sahiptir.
 • Arsanın Güney sınırındaki ıslah edilmiş dere proje kapsamında değerlendirilmelidir.

PROJEDE ESAS ALINAN TASARIM KRİTERLERİ
 • İKİ ÖNEMLİ ULAŞIM ARTERİNİN KESİŞME NOKTASIDA BULUNAN ARSANIN BU KONUMU PROJEYE YANSITILMALIDIR
 • ÇEVREDE YENİ OLUŞAN İŞLEVLER PROJE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR
 • ÇEVREDE OLUŞAN FİZİKİ KENTSEL DOKUNUN ÖZÜ PROJEYE YANSITILMALIDIR
 • PROJE PROGRAMI (BİNANIN İŞLEVİ) HENÜZ KESİNLEŞMEDİĞİNDEN TASARIM ESNEKLİK ÖN PLANDA TUTULARAK YAPILMALIDIR
 • YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİH ETTİKLERİ İŞLEVLER DİKKATE ALINMALIDIR
 • KENTE KATILMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR
 • İÇERDİĞİ İŞLEVLER VE SUNDUĞU MEKANLARLA KENTLİYİ KENDİSİNİ KULLANMAYA DAVET ETMELİDİR
 • SİMGESEL UNSURLARIYLA UZAK MESAFELERDEN ALGILANABİLİR OLMALIDIR
 • KENTTE BİR RÖPER NOKTASI OLUŞTURMALIDIR.
 • ARSANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (ZEMİN SU SEVİYESİ-DERE-ZEMİN YAPISI-VB) DEĞERLENDİRİLMELİDİR

PROJEDE DİKKATE ALINAN HUSUSLAR
 • Kentsel Dokuya uyum
 • Yollara dik binalar
 • Değişik boyutlarda prizmaların kompozisyonu
 • Farklı işlevlere uyum sağlayan kütleler
 • Özgünlük
 • Esneklik
 • İnşaatın 2 aşamada yapılması olanağı
 • Davetkar zemin ve yakın çevre düzenlemesi,
 • Girişleri farklı işlevlere göre vurgulanması
 • Çevreye duyarlı bir organizma, çevreyle barışık bir dışa vuruş
 • Tasarımda kullanıcıların katılımına açık bir anlayış
 • “Ekolojik mimari”, “sürdürülebilir mimari” kavramlarının yansıtılması
 • Seçilen malzemelerin bütünlüğü, sadeliği…. Ekonomikliği
 • Dış kabuğun ekonomik, bütünleştirici olması