DÜŞEYDE YAŞAM
Fikir projesi
İstanbul, Moda  2004

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

DÜŞEYDE YAŞAM

tasarım :
Burçak Ali PEKİN e.s.a. paris
i
nşaat alanı :
72.000 m2
ana işlev :
Konut
projelendirme :
Ocak 2004 – Eylül 2004

Paris esa mimarlık okulu bitirme ödevi olarak hazırlanan tez ve diploma projesi, temel olarak, İstanbul'un 21. yüzyıl dünya koşullarında alacağı cağdaş türk kenti kimliğini araştırmaktadır.

Enerji kaynakları tükenmekte olan dünyamızda büyük metropollerin sınır tanımaksızın yayılmalarını sürdürmeye hakları yoktur.

Bu bağlamda İstanbul'un da öncelikle merkezi etrafında yoğunluğunu arttırması gerekir; bu da zorunlu olarak yukarı doğru gelişmeyi tekrar düşünmektir.

Tarihten bu yana kaçınılmaz olarak yükseklik ve yoğunluk kazanan kent merkezleri düşeylik olgusunu yeniden yorumlamak zorundalar.

Projenin konusu, Kadıköy-Moda sahil şeridini merkezdeki potansiyel alan olarak alıp burada, Türk kenti ve yaşam biçimi analizlerinden çıkarak cağdaş Türk kenti sentezini yapacak, düşeyde kurgulanmış ve ilerde üç boyutlu özgün kentsel mekan çözümlerini tetikleyecek 15.000 kişilik çok yoğun yeni bir mahallenin oluşturulmasıdır.

Yaklaşım, sürdürülebilir bir kent konsepti yaratırken çağdaş Türk kültürü ve yaşam biçiminin nasıl olacağına ipuçları aramak ve bu iki ana kriteri bu sahil şeridinin problemlerini çözmek için kullanmaktır.

Amaç, İstanbul'un artık kendi öz kültürüne dayanan özgün mimari çözümleri hem de bir dünya kenti olarak bulabileceğini kanıtlamaktır.


Moda, tarihten beri hep İstanbul’a sırtını, rüzgara karşı daha korunaklı olan kalamışa yüzünü dönmüştür. Bugünde hala Kadıköy ile Moda iskeleleri arasında kalan sahil şeridi, falezlerden oluşan kot farkımım da etkisiyle çok fazla kullanılmamaktadır. İşte yeni düşey mahalle, Moda semtinden bu sahile uzanan 7 sokağın falezlere ulaştığı noktalara, perspektifi zeminden 12m yüksekliğe kadar serbest bırakarak yerleşecek 7 bloktan oluşacaktır. Türk kentindeki “Ana Cadde” yi düşey bir boşluğa dönüştüren herbiri gerekli sosyal donatılarıyla birlikte 2000 kişiyi batındıracaktır. Kentin düşeyde gelişimi özellikle önemli toplu kullanım mekanlarının üst kotlara taşınmasıdır. Herbir Blok 3 katta düzenlenmiş 6 sosyal yaşam kotu bulundurmaktadır. İlk sosyal kot şu anki ilk sıra binaların çatıları seviyesine göre ayarlanmıştır ve burdan gelecekte Moda semti daha yoğun ve üç boyutlu bir düzene doğru değiştiğinde oluşacağı hayal edilen yeni büyük alternatif kent zemin kotuna bağlantı kurulacağı; bu kotun düşey mahallenin giriş meydanı gibi işleyeceği tasarlanmıştır. Blokların herbirinin sahile bastığı alanlar İstanbul ölçeğinde önemli donatıları (kültür, deniz ulaşımı, spor vs..) barındıracak, İstanbul’un gerçek anlamda yoğun olarak denizle buluştuğu kentsel ölçekte büyük bir rekreasyon alanına dönüşecektir. Düşey taşıyıcılar projenin düşey formunu güçlendirmenin yanı sıra, düşey ulaşımı sağlayacak aynı zamanda güneş, rüzgar, dalga enerjisi, yağmur suyu ve atık arıtma/dönüştürme, depolama işlevleri ile donatılacaktır. Proje, sahillerinin yüzde 75’i araba yolu olan kent bu kent yağmasına yine aynı amaçla doldurulmuş ve kimliğini yitirmiş Moda falezlerini iddialı bir metropol merkezi yaparak cevap vermektedir.