GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ
Teklif projesi
İzmir, Konak  2008

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

GARANTİ BANKASI MİMAR KEMALETTİN ŞUBESİ

işveren adı:
Garanti Bankası
tasarım:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Burçak PEKİN
Nazan NOYAN (y.t.ü.)
Enis BEKER (d.e.ü.)

arsa alanı:
490 m²
inşaat alanı:
1.796 m² 
taşıyıcı strüktür:
B.A. ve Çelik karkas
projelendirme tarihi:
Haziran 2008 – Temmuz 2008
fotoğraflar:
Enis BEKER
3D çizimler:
Enis BEKER

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ne ait İZMİR Kent Merkezinde Mimar Kemalettin Caddesi ile Halit Ziya bulvarının kesiştiği köşede bulunan 5 katlı (+bodrum kat) yıkılarak, yerine imar durumuna uygun olarak 8 katlı (+Bodrum Kat) yeni “ŞUBE ve HİZMET BİNASI” yapılması öneri projeleri hazırlanmıştır.

Kent Merkezinde Batı-Doğu yönünde uzanan Mimar Kemalettin Caddesi birkaç yıl önce yaya yolu olarak düzenlenmiş ve bu yaya yolunun her iki yanında eskiden beri varolan konfeksiyon ve tuhafiye mağazalarının modernleştirilerek caddenin bir moda merkezine dönüştürülmesi hedeflenmiş ve teşvik edilmiştir.

Kuzey – Güney uzanan Halit Ziya Bulvarı ise eski kent merkezinin modern kent merkezi ile ilişkisini kuran taşıt yoludur.

Konak-Pasaport arasında sahile paralel Atatürk Bulvarı (I.Kordon) ve Cumhuriyet Bulvarı (II.Kordon) kentin ticaret yaşamının kalbidir. Üzerinde çok sayıda Bölge Müdürlüğü ölçeğinde banka, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kamu ve özel sektöre ait Bölge Müdürülüğü Hizmet Binaları yer almaktadır.

Metropol ölçeğindeki kentsel ticari aktivite merkezinde yer alan Garanti Bankası Şube binası, yaya yolu ile taşıt yolunun kesiştiği bir köşede yer alması ona büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca, yeni imar planı hükümlerine göre 8 kata izin verildiğinden, mevcut binanın 1494 m2 olan toplam inşaat alanı 1796 m2 olacaktır.

İki yolun kesişme noktasında yer alan binanın görünen cepheleri Güney ve Doğu yönlerine açıktır. Bu binaya önemli bir avantaj kazandırmaktadır. Bina İzmir’in uzun süre kalıcı, yakıcı ve rahatsız edici Batı güneşi etkisinden bitişiğindeki bina gölgesinde kalarak korunmaktadır.

Rahatsız edici yatay Doğu güneşi ise binanın kullanılmadığı saatlerde etkisini göstermekte daha ileri saatlerde (binanın kullanılmaya başladığı) çeveredeki yapıların gölgelemesi altında etkisini kaybetmektedir.

Bunun sonucu olarak, bina, en çok ve en uzun zaman Güney güneşinin etkisinde altındadır.

Soğuk kış (Kuzeyden esen) rüzgarlarına korunaklı bir konumdadır. Kısmen Halit Ziya Bulvarının kanalize edeceği Kuzey rüzgarı (Poyraz) binayı fazla etkilemeyecektir.

>

Rarahlatıcı etkisi olan Batı rüzgarlarını ise Mimar Kemalettin cephesinden kısmen alabilmektedir. Bunun olumlu etkilerinin binaya ulaşmayacağı düşünülmelidir.

Her ne kadar, günümüzde, “Küresel Isınma” bol yağış gören İzmir’i dahi etkisi altına alarak yağış miktarını azaltmış olsa da bunun kalıcı olmadığını düşünmek gereklidir. Bu nedenle, yağmur ile gelen suyun kullanılabilirliğini planlamak gereklidir.

Yukarıda tanımladığımız verilere ve kriterlere uygun ve önerilebilecek proje çözümüne ulaşabilmemiz için değişik öneriler geliştirildi ve birbirinden farklı görünen ancak temel çözümlemerinde aynı ya da benzer olan çözümlemeler üzerinde çalışıldı.

Çalışmalarımızda, binanın iki cephesinin bir köşe parsel üzerinde olduğu ve diğer iki parsel sınırının bitişik düzende olduğu dikkate alındı ve binanın ağırlıklı yönlenişinin iki cadde kesişme köşesine doğru olması gerektiği belirlendi.

Banka Şubesine köşeden girilmesinin doğru çözüm olacağı saptandı.

Üst katlarda yer alan banka birimlerine, yayaya açık bir yol olan Mimar Kemalettin Caddesinden olması gerektiği kabul edildi.

Binanın taşıyıcı strüktürü iki cadde köşesinin açıortayından geçen simetri aksına göre tasarlandı. Komşu binalara bitişik olması öngörülmüş Kuzey ve Batı Cephelerine yangın merdivenleri ve asansörler simetrik olarak yerleştirildi. Bu şekilde binanın deprem etkilerinden zarar görmemesi için yanal yüklere karşı eşit yük dağılımını sağlayan dayanıklı bir strüktür elde edildi.

Kuzey ve Batı cepheleri boyunca uzanan betonarme perdelerle arasında merdiven, asansör, tuvaletler ve asansör holü için yeterli mekanlar bırakıldıktan sonra aksı 9.85 m yarıçapında 30 cm kalınlığında betonarme taşıyıcı perde tasarlandı. Binanın Doğu ve Güney cephelerinde taşıyıcı betonarme kolonlar ile yay şeklindeki perde arasında başkaca düşey taşıyıcı kullanılmayarak bu bölümdeki mekan düzenlemelerine olabildiğince serbesti sağlandı.

Cephe kolonları ile yay şeklindeki perdenin en büyük açıklığı 10.00m olmaktadır. Geniş açıklık geçen betonarme (ya da çelik+betonarme karışık) döşeme 25 cm kalınlığında ve bünyesine 15cm çapında PVC balonlar yerleştirilerek hafifletilmiş olarak tasarlandı.

Bodrum katlı mevcut binanın yıkılmasından sonra, özellikle tesisat için gerekli alanların kazanılması için ikinci bir bodrumkat önerilmektedir. Su deposu, yangın suyu deposu, yağmur suyu arıtma, geotermal enerji için eşanjör odası, güneş enerjisi depolama batarya odası, bina bakım atölyesi vb mekanların yer alacağı 2. Bodrum kat projenin hedefine ulaşması için gerekli görülmektedir.

İkinci bodrum katın yapılması uygun görüldüğü taktirde, birinci bodrum katta yer alacak Sığınak (90 m2) ve kasa dairesinden arta kalan tesisat için ayrılmış mekanlar rahatlayacaktır.