AGORA II KISIM
Proje 10.09.2008'de tamamlandı
İzmir, Balçova  2007

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

AGORA II KISIM

işveren adı: 
ODAK İnşaat Mühendislik Madencilik San ve Tic A.Ş.
tasarım:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Nazan NOYAN mimar (Y.T.Ü)
Enis BEKER mimar (DEÜ)
statik-b.a.:
NU Mühendislik – İnş. Y. Müh Necati UZAKGÖREN
mekanik tesisat projesi :
GG Mühendislik Ltd.Şti. Makine Müh Güniz GACANER

elektirik:
MAR Elektrik San ve Tic A.Ş. Elek Müh Musa ÖZTUFAN
yapımcı:
ODAK İnşaat A.Ş.
arsa alanı:
20.000 m²
inşaat alanı:
50.740 m²
ana strüktür:
B.A. karkas – Çelik Çatı
projelendirme tarihi:
15 Ocak 2007 – 15 Mayıs 2007
inşaat süresi: 
Temmuz 2007 - Eylül 2008
proje müdürü:
Hasan NOYAN mimar
inşaat il keşif tutarı:
50.550.000 TL + KDV
fotoğraflar:
Salih Z. PEKİN
Enis BEKER
ATÖLYE 15
3D çizimler:
Enis BEKER

Sayın mimar Erbil COŞKUNER tarafından tasarlanmış mevcut AGORA A.V.M.’ne bitişik ve Mal Sahibi ODAK İnşaat A.Ş. tarafından satın alınmış 2 parsel üzerinde II. Kısım AGORA A.V.M.’nin projelerinin tarafımızdan hazırlanması istendi.

Tasarımımızda bir A.V.M.’nde yer alması istenen tüm işlevleri yansıtırken, mevcut olana uyum sağlayan mimari karakteristikleri yansıtmayı da ön planda tuttuk. Aslında, mal sahibi/işletmecinin mevcuda ilave edilen II. Kısmın mevcutla birlikte bir bütün olmasını istemesi haklı bir talepti. Ancak “mevcutla uyum içinde” olması isteği, bir bakıma kısıtlayıcı oldu. Mevcut AGORA A.V.M.’nin yapaya kaçan biçimsel yaklaşımını benimsemek gibi mimari anlayışımızla uyuşmayan bir sorunla karşı karşıya kaldık. “Biçimciliğe” kaçmadan, iç mekanların dışa da yansıtılmasını ön planda tuttuk. İç mekanların net ve kolay algılanabilir bir plan şeması içinde çözümlenmesi, bol ışık alması, güvenli ve kullanılabilir olması, mağazaların kendilerini özgün kimliklerini ortaya çıkarmalarına maksimum olanak sağlamak ana hedefimiz oldu. Bunun için, ortak mekânları tarafsız/iddiasız ve kullanışlı olarak tasarlayarak, mağazaların kendi iç düzenlemelerine oldukça geniş serbestlik sağlayan bir tavrı benimsedik. Ortak mekanlara iç perspektif zenginliği sağlamaya çalıştık.

Tasarımımızı kısıtlayan diğer bir faktörün imar mevzuatı ve bu mevzuata boyun eğerek ona karşı inisiyatif almadan uygulayan Belediye olduğunu tasarım süreci içinde acı çekerek anladık. Oysa, projemizde imar yönetmeliğine aykırı hiçbir önerimiz yoktu.

Şu örnekle yaşadığımız saçmalıkları açıklamak isteriz. Bir alış veriş merkezinde en büyük ihtiyaç otoparktır. Maksimum sayıda otopark sağlamak için 2 bodrum kat planladık. Bina taşıyıcı aks sistemini otopark için yönetmelikte tariflenen şekilde boyutlandırdık. Doğal olarak bu aks sistemi üst yapıyı da etkiledi. Böylece, 1120 araçlık park yeri sağladık. Belediye “Otopark Yönetmeliğine göre 478 araç park yeri göstermeniz gerekir, bunun üstündeki araç park yeri alanını inşaat emsaline dahil ederiz” dedi. Bunu üzerine bodrum kattaki kolonların boyutları 10 cm arttırdık. Böylece, yönetmeliğe göre 7.80 m olması gereken kolondan kolona temiz ölçüyü 7.70m’ye düşürdük. Bu temiz açıklığa rahatlıkla 3 araç park edebilecekken, yönetmeliğe göre 2 araçlık alan olarak kabul edildiğinden bu yönetmelik dayatmasından “YIRTTIK”