TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ
Teklif projesi
,   2006

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

TARİŞ MAĞAZA KONSEPTİ ETÜDÜ

işveren adı:
TARİŞ Genel Müdürlüğü
tasarım:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Nazan NOYAN (y.t.ü.)
Enis BEKER (d.e.ü.)

yapımcı:
Belirsiz
inşaat alanı:
Ortalama 200 m² 
taşıyıcı strüktür:
Mevcut bina strüktürü
projelendirme tarihi:
Haziran 2007 – Temmuz 2008
inşaat süresi:
Beher mağaza için 2-3 ay
3D çizimler:
Enis BEKER

TARİŞ Genel Müdürlüğü, tarafımızdan tasarlanan KONAK PIER AVM bünyesinde kiraladığı küçük bir köşe mağazayı zeytin ve zeytinyağı satış mağazası olarak çok başarılı oldu. Bu başarıdan cesaretlenerek tüm ürünlerini pazarlandığı mağazalarının TARİŞ’in kimliğini vurgulayacak şekilde tasarlanması için MATU’ya başvurdu.

Yöresi ve yeri belirli olmayan bu mağazaların, pazarlanan ürünlerin sergilenme özelliklerini araştırarak işe başladık. Bir yandan TARİŞ’e ait mevcut mağazaları İzmir’de ve değişik kentlerde inceledik, öte yandan TARİŞ tarafından perakende satışa sunulan ürünleri, çeşitlerini, ambalajlama biçimlerini ve büyüklüklerini, satılma endekslerini, sergileme şekillerini vb araştırarak işe başladık. Çok verili bir matriks hazırladık. Bu matriksten elde edilen verileri ve bir satış mağazasında olması gereken, giriş-çıkış, kasa yeri, sirkülasyon alanları, aydınlatma özellikleri, mağaza kiralama, satın alma, yeni mağaza düzenleme bedelleri vb yola çıkarak optimum mağaza büyüklüğünü saptamaya çalıştık.

Binanın mermer kaplı dış cephesini vitrin ve giriş-çıkış kapısı olmak üzere ikiye ayırdık. Giriş-çıkış kapısını kenarlarını ve kapı üstü bölümünü kesik piramit formunda açılayarak cephe düzleminden 60-100 cm geriye çekerek tasarladık. Giriş ile vitrin arasına mermer plakaya dekupe edilmiş TARİŞ amblemini taşıyan dik bir mermer levhanın bağlandığı mermer kaplı bir sağırlıkla ayırdık. Vitrin kısmını dış kaldırım kaplamasından 50 cm olacak şekilde ve cephe düzleminden 40 cm dışarı çıkacak şekilde kesik piramit formunda tasarladık.

İç mekanda ise, değişik form ve işlevde tasarlanmış teşhir raflarına bütün bir görünüm kazandırmak amacıyla amorf formda bir asma tavan öngördük. Teşhir raflarını da her mağazada kolaylıkla kullanılabilecek modüler dolap/raf sistemi ile çözümledik.